Как да се предпазим от шумове в електрическата мрежа при аудио и видео системи

Здравейте приятели и колеги, често срещаме трудности при озвучаване в зали и заведения с лошо изградена инсталация. Направени кръгове на контакти свързани с кухня, климатици,…